SKU:
Mục đích sử dụng: 
Mã sản phẩm: 
234
Tài liệu kỹ thuật: 
Mô tả sản phẩm: 

 

CAS NO: 631-61-8

Công thức hóa học: C2H3O2NH4

Khối lượng phân tử: 77.08

 

QUY CÁCH: 500gm