Mã sản phẩm
Hình sản phẩm
Tên gọi sản phẩm
Giới thiệu sơ lược
TM 401
ACETAMIDE AGAR (DOUBLE PACK) (ISO/IEC 17025:2005-REVISED 2017)
Để xác định Pseudomonas Aeruginosa trong mẫu nước
TM 1324
ACETATE AGAR
Để phân lập và nuôi cấy loài Leuconostoc và Pediococcus
TM 351
ACETAMIDE BROTH (DOUBLE PACK)
Để phân biệt các vi khuẩn gram âm không lên men như Pseudomonas Aeruginosa
TM 352
ALKALINE PEPTONE WATER (PH 8.0)
Để tăng sinh các loài Vibrio
TM 1878
ALKALINE SALINE PEPTONE WATER (ASPW) (ISO/TS 21872-1&2:2007)
Để tăng sinh các loài Vibrio từ các mẫu thực phẩm và nước phù hợp với ISO/TS 21872-1:2007
TM 1443
ALOA LISTERIA AGAR BASE
Để phân lập chọn lọc và phân biệt Listeria monocytogenes
TM 009
AMIES TRANSPORT MEDIUM W/ CHARCOAL
Để cấy truyền và bảo quản các mẫu vi khuẩn.
TM 656
ANTIBIOTIC ASSAY MEDIUM NO. 35
Để xét nghiệm kháng sinh Bleomycin sử dụng Mycobacterium smegmatis
TM 390
ANTIBIOTIC ASSAY MEDIUM NO. 1 (SEED AGAR)
Để xét nghiệm kháng sinh β- lactam và các kháng sinh khác bằng việc sử dụng vi sinh vật.
TM 023
ANTIBIOTIC ASSAY MEDIUM NO. 12 (NYSTATIN ASSAY AGAR)
Để kiểm nghiệm kháng sinh Amphotericin B & Nystatin trên chủng Saccharomyces Cerevisiae.