Mã sản phẩm
Hình sản phẩm
Tên gọi sản phẩm
Giới thiệu sơ lược
TM 1197
CHROMOGENIC CANDIDA AGAR (CHROMOGENIC CANDIDA DIFFERENTIAL AGAR)
Để phân lập và xác định nhanh các loài Candida từ hệ thực vật hỗn hợp.
TM 1824
CHROMOGENIC SALMONELLA AGAR, MODIFIED
Để xác định và phân biệt các loài Salmonella với Enterobacteriaceae, cụ thể là loài Proteus
TM 1338
CHROMOGENIC COLIFORM AGAR W/ SLS
Để phát hiện đồng thời tổng số coliform và Escherichia coli trong nước
TM 1339
CHROMOGENIC E. COLI AGAR (CHROMOGENIC TRYPTONE BILE GLUCURONIDE AGAR) TBX AGAR(ISO 16649-1:2001 / 16649-2:2001 / 16649-3:2015)
Để dễ dàng định lượng E. coli mà không cần lọc màng, hoặc ủ trước khi sử dụng môi trường Mineral Modified Glutamate Medium BaseIngredients
TM 1635
CHROMOGENIC MERESA AGAR BASE
Để phân lập và xác định Staphylococcus aureus kháng Methicillin từ các mẫu gây bệnh.
TM 1634
CHROMOGENIC LISTERIA AGAR BASE (MODIFIED) (ISO 11290-1:1997)
Để xác định chọn lọc và phân biệt Listeria monocytogenes
TM 1199
CHROMOGENIC UTI AGAR
Để xác định vi sinh vật gây nhiễm trùng đường tiết niệu
TM 1639
CHROMOGENIC UTI AGAR, MODIFIED
Để định lượng và phân biệt các mầm bệnh đường ruột trong nhiễm trùng đường tiết niệu.
TM 1640
CHROMOGENIC VIBRIO AGAR
Để phân lập chọn lọc và phân biệt các loài Vibrio từ các mẫu thủy sản
TS 031
CHROMOGENIC ENRICHMENT SUPPLEMENT
Bổ sung vào môi trường nhằm xác định và phân biệt có chọn lọc Listeria monocytogenes