SKU:
Mục đích sử dụng: 
Mã sản phẩm: 
241
Tài liệu kỹ thuật: 
Mô tả sản phẩm: 

 

 

CAS NO: 12125-02-9

Tên gọi khác: Ammonium muriate; Amchlor; Ammoneric

Công thức hóa học: NH4Cl

Khối lượng phân tử: 53.49

 

QUY CÁCH: 500gm & 5kg

COA