SKU:
Mục đích sử dụng: 
Mã sản phẩm: 
245
Tài liệu kỹ thuật: 
Mô tả sản phẩm: 

 

CAS NO: 12054-85-2

Công thức hóa học: H24Mo7N6O24.4H2O

Khối lượng phân tử: 1235.86

 

QUY CÁCH: 500gm

COA