SKU:
Mục đích sử dụng: 
Mã sản phẩm: 
1614
Tài liệu kỹ thuật: 
Mô tả sản phẩm: 

 

CAS NO: 115-40-2

Công thức hóa học: C21H16Br2O5S

Khối lượng phân tử: 540.24

 

QUY CÁCH: 5g, 25g & 500gm