SKU:
Mục đích sử dụng: 
Mã sản phẩm: 
2240
Tài liệu kỹ thuật: 
Mô tả sản phẩm: 

CAS NO: 6106-21-4

Công thức hóa học: C4H4Na2O4.6H2O

Khối lượng phân tử: 178.14

 

QUY CÁCH: 100gm & 500gm