SKU:
Mục đích sử dụng: 
Mã sản phẩm: 
1702
Tài liệu kỹ thuật: 
Mô tả sản phẩm: 

CAS NO: 67-03-8

Tên gọi khác: Vitamin B1 Hydrochloride; 3-[(4-Amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]-5-(2-hydroxyethyl)-4- Methyl thiazolium chloride

Công thức hóa học: C12H17ClN4OS.HCl

Khối lượng phân tử: 337.27

 

QUY CÁCH: 25gm, 100gm & 500gm