SKU:
Mục đích sử dụng: 
Mã sản phẩm: 
802
Tài liệu kỹ thuật: 
Mô tả sản phẩm: 

CAS NO: 3458-72-8

Công thức hóa học: C6H17N3O7

Khối lượng phân tử: 243.22

 

QUY CÁCH: 500gm