SKU:
Mục đích sử dụng: 
Mã sản phẩm: 
1505
Tài liệu kỹ thuật: 
Mô tả sản phẩm: 

1. Dạng bột

2. Quy cách: 500gm & 5kg