SKU:
Mục đích sử dụng: 
Để đông đặc môi trường nuôi cấy vi sinh và nuôi cấy mô thực vật
Mã sản phẩm: 
1201
Tài liệu kỹ thuật: 
Mô tả sản phẩm: 

1. Dạng bột

2. Quy cách: 100gm & 500gm