SKU:
Mục đích sử dụng: 
Mã sản phẩm: 
389
Mô tả sản phẩm: 

 

CAS NO: 7778-77-0

Tên gọi khác: Monopotassium Phosphate; Potassium Dihydrogen Phosphate; Phosphoric Acid, Monopotassium salt

Công thức hóa học: KH2PO4

Khối lượng phân tử: 136.09

 

QUY CÁCH: 500gm & 5kg