SKU:
Mục đích sử dụng: 
Mã sản phẩm: 
335
Tài liệu kỹ thuật: 
Mô tả sản phẩm: 

CAS NO: 59-30-3

Công thức hóa học: C19H19N7O6

Khối lượng phân tử: 441.40

 

QUY CÁCH: 5gm & 25gm