SKU:
Mục đích sử dụng: 
Mã sản phẩm: 
304
Tài liệu kỹ thuật: 
Mô tả sản phẩm: 

 

CAS NO: 531-75-9

Tên gọi khác: 6,7-Dihydroxycoumarin-6-glucoside; Esculin hydrate

Công thức hóa học: C15H16O9

Khối lượng phân tử: 340.29

 

QUY CÁCH: 5gm & 25gm