SKU:
Mục đích sử dụng: 
Mã sản phẩm: 
1312
Tài liệu kỹ thuật: 
Mô tả sản phẩm: 

CAS NO: 58-86-6

Công thức hóa học: C5H10O5

Khối lượng phân tử: 150.13

 

QUY CÁCH: 25gm, 100gm & 500gm