SKU:
Mục đích sử dụng: 
Mã sản phẩm: 
1701
Tài liệu kỹ thuật: 
Mô tả sản phẩm: 

CAS NO: 137-08-6

Công thức hóa học: C18H32CaN2O10

Khối lượng phân tử: 476.53

 

QUY CÁCH: 25gm & 100gm