SKU:
Mục đích sử dụng: 
Mã sản phẩm: 
1246
Tài liệu kỹ thuật: 
Mô tả sản phẩm: 

CAS NO: 69-65-8

Công thức hóa học: C6H14O6

Khối lượng phân tử: 182.17

 

QUY CÁCH: 100gm & 500gm