SKU:
Mục đích sử dụng: 
Mã sản phẩm: 
1303
Tài liệu kỹ thuật: 
Mô tả sản phẩm: 

 

CAS NO: 5996-10-1

Tên khác: D-(+)-Glucose monohydrate, Dextrose monohydrate, Glucose

Công thức hóa học: C6H12O6.H2O

Khối lượng phân tử: 198.17

 

QUY CÁCH: 500gm, 5kg & 50kg