SKU:
Mục đích sử dụng: 
Mã sản phẩm: 
310
Tài liệu kỹ thuật: 
Mô tả sản phẩm: 

 

CAS NO: 5949-29-1

Công thức hóa học: C6H10O8

Khối lượng phân tử: 210.14

 

QUY CÁCH: 500 gm & 5 kg