SKU:
Mục đích sử dụng: 
Mã sản phẩm: 
1709
Tài liệu kỹ thuật: 
Mô tả sản phẩm: 

CAS NO: 58-85-5

Công thức hóa học: C10H16N2O3S

Khối lượng phân tử: 244.31

 

QUY CÁCH: 1gm, 10gm & 25gm