SKU:
Mục đích sử dụng: 
Mã sản phẩm: 
561
Tài liệu kỹ thuật: 
Mô tả sản phẩm: 

 

CAS NO: 73-24-5

Công thức hóa học: C5H5N5

Khối lượng phân tử: 135.13

 

QUY CÁCH: 5gm, 25gm & 1kg