SKU:
Mục đích sử dụng: 
Mã sản phẩm: 
449
Tài liệu kỹ thuật: 
Mô tả sản phẩm: 

 

CAS NO: 10102-40-6

Công thức hóa học: Na2MoO4.2H2O

Khối lượng phân tử:: 241.95

 

QUY CÁCH: 100gm & 500 gm