SKU:
Mục đích sử dụng: 
Mã sản phẩm: 
445
Tài liệu kỹ thuật: 
Mô tả sản phẩm: 

 

CAS NO: 151-21-3

Công thức hóa học: C12H25NaO4S

Khối lượng phân tử:: 41.99

 

QUY CÁCH: 500 gm