SKU:
Mục đích sử dụng: 
Mã sản phẩm: 
215
Tài liệu kỹ thuật: 
Mô tả sản phẩm: 

 

CAS NO: 7647-14-5

Tên khác: Common Salt; Sea Salt

Công thức hóa học: : NaCl

Khối lượng phân tử: 58.44

 

QUY CÁCH: 500gm, 5kg & 25kg