SKU:
Mục đích sử dụng: 
Mã sản phẩm: 
420
Tài liệu kỹ thuật: 
Mô tả sản phẩm: 

 

CAS NO: 6131-90-4

Công thức hóa học: C2H3NaO2.3H2O

Khối lượng phân tử: 136.08

 

QUY CÁCH: 500gm & 5kg