SKU:
Mục đích sử dụng: 
Mã sản phẩm: 
651
Tài liệu kỹ thuật: 
Mô tả sản phẩm: 

QUY CÁCH: 500gm & 5kg