SKU:
Mục đích sử dụng: 
Mã sản phẩm: 
1703
Tài liệu kỹ thuật: 
Mô tả sản phẩm: 

CAS NO: 83-88-5

Công thức hóa học: C17H20N4O6

Khối lượng phân tử: 376.36

 

QUY CÁCH: 10gm, 25gm & 100gm