SKU:
Mục đích sử dụng: 
Mã sản phẩm: 
1705
Tài liệu kỹ thuật: 
Mô tả sản phẩm: 

CAS NO: 58-56-0

Tên gọi khác: Vitamin B6; 2-Methyl-3-hydroxy-4,5-bis (hydroxymethyl)pyridine hydrochloride

Công thức hóa học: C8H11NO3.HCl

Khối lượng phân tử: 205.64

 

QUY CÁCH: 10gm, 25gm & 100gm