SKU:
Mục đích sử dụng: 
Mã sản phẩm: 
385
Tài liệu kỹ thuật: 
Mô tả sản phẩm: 

 

CAS NO: 7447-40-7

Công thức hóa học: KCl

Khối lượng phân tử: 74.55

 

QUY CÁCH: 500gm & 5kg