SKU:
Mục đích sử dụng: 
Mã sản phẩm: 
704
Tài liệu kỹ thuật: 
Mô tả sản phẩm: 

 

CAS NO: 13446-34-9

Công thức hóa học: MnCl2.4H2O

Khối lượng phân tử: 197.91

 

QUY CÁCH: 500gm