SKU:
Mục đích sử dụng: 
Mã sản phẩm: 
358
Tài liệu kỹ thuật: 
Mô tả sản phẩm: 

 

CAS NO: 10034-99-8

Công thức hóa học: MgSO4.7H2O

Khối lượng phân tử: 246.48

 

QUY CÁCH: 500gm & 5kg