SKU:
Mục đích sử dụng: 
Mã sản phẩm: 
1305
Tài liệu kỹ thuật: 
Mô tả sản phẩm: 

CAS NO: 10039-26-6

Công thức hóa học: C12H22O11.H2O

Khối lượng phân tử: 360.31

 

QUY CÁCH: 500gm & 5kg