SKU:
Mục đích sử dụng: 
Mã sản phẩm: 
513
Tài liệu kỹ thuật: 
Mô tả sản phẩm: 

 

CAS NO: 7782-63-0

Công thức hóa học: FeSO4.7H2O

Khối lượng phân tử: 278.01

 

QUY CÁCH: 500gm & 5kg