SKU:
Mục đích sử dụng: 
Mã sản phẩm: 
845
Tài liệu kỹ thuật: 
Mô tả sản phẩm: 

 

CAS NO: 10028-22-5

Công thức hóa học: Fe2(SO4)3.xH2O

Khối lượng phân tử: 399.87

 

QUY CÁCH: 500gm