SKU:
Mục đích sử dụng: 
Mã sản phẩm: 
218
Mô tả sản phẩm: 

 

CAS NO: 7758-11-14

Công thức hóa học: K2HPO4

Khối lượng phân tử: 174.17

 

QUY CÁCH: 500gm, 5kg