SKU:
Mục đích sử dụng: 
Mã sản phẩm: 
253
Tài liệu kỹ thuật: 
Mô tả sản phẩm: 

 

CAS NO: 7783-28-0

Tên gọi khác: Ammonium hydrogen phosphate

Công thức hóa học: H9N2O4P

Khối lượng phân tử: 132.06

 

QUY CÁCH: 500gm