SKU:
Mục đích sử dụng: 
Mã sản phẩm: 
1301
Tài liệu kỹ thuật: 
Mô tả sản phẩm: 

 

CAS NO: 57-48-7

Công thức hóa học: C6H12O6

Khối lượng phân tử: 180.16

 

QUY CÁCH: 100gm, 500gm