SKU:
Mục đích sử dụng: 
Mã sản phẩm: 
291
Tài liệu kỹ thuật: 
Mô tả sản phẩm: 

 

CAS NO: 10035-04-8

Công thức hóa học: CaCl2.2H2O

Khối lượng phân tử: 147.014

 

QUY CÁCH: 500gm & 5kg