SKU:
Mục đích sử dụng: 
Mã sản phẩm: 
288
Tài liệu kỹ thuật: 
Mô tả sản phẩm: 

 

CAS NO: 471-34-1

Công thức hóa học: CaCO3

Khối lượng phân tử: 100.09

 

QUY CÁCH: 500gm & 5kg