SKU:
Mục đích sử dụng: 
Mã sản phẩm: 
281
Tài liệu kỹ thuật: 
Mô tả sản phẩm: 

 

CAS NO: 10043-35-3

Công thức hóa học: H3BO3

Khối lượng phân tử: 61.83

 

QUY CÁCH: 500gm & 5kg