SKU:
Mục đích sử dụng: 
Mã sản phẩm: 
1603
Tài liệu kỹ thuật: 
Mô tả sản phẩm: 

 

CAS NO: 632-99-5 

Công thức hóa học: C20H20CIN3

Khối lượng phân tử: 337.86

 

QUY CÁCH: 25gm, 100gm & 1kg