SKU:
Mục đích sử dụng: 
Mã sản phẩm: 
257
Tài liệu kỹ thuật: 
Mô tả sản phẩm: 

 

CAS NO: 7783-20-2

Công thức hóa học: (NH4)2SO4

Khối lượng phân tử: 132.14

 

QUY CÁCH: 500gm & 5kg

COA