SKU:
Mục đích sử dụng: 
Mã sản phẩm: 
236
Tài liệu kỹ thuật: 
Mô tả sản phẩm: 

 

CAS NO: 7773-06-0

Công thức hóa học: H6N2O3S

Khối lượng phân tử: 144.125

 

QUY CÁCH: 500gm

COA