SKU:
Mục đích sử dụng: 
Mã sản phẩm: 
3288
Tài liệu kỹ thuật: 
Mô tả sản phẩm: 

 

CAS NO: 109-57-9

Công thức hóa học: C4H8N2S

Khối lượng phân tử: 116.18

 

QUY CÁCH: 25gm & 100 gm