SKU:
Mục đích sử dụng: 
Mã sản phẩm: 
562
Tài liệu kỹ thuật: 
Mô tả sản phẩm: 

 

CAS NO:  321-30-2

Công thức hóa học: C10H12N10O4S

Khối lượng phân tử: 368.34

 

QUY CÁCH: 10gm, 100gm