Mã sản phẩm
Hình sản phẩm
Tên gọi sản phẩm
Giới thiệu sơ lược
1318
STARCH SOLUBLE, AR GRADE
1702
THIAMINE HCL (THIAMINE HYDROCHLORIDE) (VITAMIN B1 HYDROCHLORIDE)
802
TRI-AMMONIUM CITRATE, EXTRA PURE
484
TRICHLORO ACETIC ACID, EXTRA PURE
488
TRIS-HYDROCHLORIDE, AR GRADE
487
TRIS-BUFFER, 99.9%+ PURITY (Biological Buffer), AR GRADE