SKU:
Mục đích sử dụng: 
Mã sản phẩm: 
1845
Tài liệu kỹ thuật: 
Mô tả sản phẩm: 

CAS NO: 119-26-6

Công thức hóa học: C6H6N4O4

Khối lượng phân tử: 198.14

 

QUY CÁCH: 25gm & 100gm

COA