SKU:
Mục đích sử dụng: 
Mã sản phẩm: 
2602
Tài liệu kỹ thuật: 
Mô tả sản phẩm: 

 

CAS NO: 140-22-7

Công thức hóa học: C13H14N4O

Khối lượng phân tử: 244.28

 

QUY CÁCH: 25gm