SKU:
Mục đích sử dụng: 
Mã sản phẩm: 
209
Tài liệu kỹ thuật: 
Mô tả sản phẩm: 

 

CAS NO: 9000-71-9

 

QUY CÁCH: 500gm