SKU:
Mục đích sử dụng: 
Mã sản phẩm: 
242 M
Tài liệu kỹ thuật: 
Mô tả sản phẩm: 

 

1. Dạng bột

2. Quy cách: 100gm, 500gm, 5kg & 25kg